Beboere i privat udlejningsbyggeri

Hvad du kan gøre for at undgå skimmelsvamp i boligen?

For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt, at du bruger din bolig rigtigt, så luftfugtigheden holdes nede. Sørg fx for at varme op i alle rum og lufte ud.

Læs mere om hvad du kan gøre for at undgå skimmel.

 

Hvad kan du gøre, hvis der er skimmelsvamp i boligen?

Hvis du har mistanke om, at der er skimmelsvamp hjemme hos dig, er det vigtigt at gøre noget ved det med det samme. Hvis skimmelsvampen kun dækker et lille område, kan du selv forsøge at fjerne dem. Jo længere tid, du venter, jo større kan problemet blive.

Læs mere om de fem trin til at fjerne skimmelsvampe i din bolig.

 

Kontakt din udlejer

Hvis du selv har forsøgt at fjerne skimmelsvampene uden held, skal du kontakte din udlejer.

Hvad gør udlejer?

Hvis du har problemer med skimmelsvamp eller mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte din udlejer. Herefter skal udlejer snarest muligt undersøge din bolig for skimmelsvamp. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere tekniske undersøgelser efter det første besøg. Hvis disse undersøgelser viser, at der er problemer med skimmelsvamp i din bolig, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampene skal fjernes.

Hvem skal fjerne skimmelsvampen?

Når der kommer fugt og skimmelsvamp i en bolig, er det fordi luftfugtigheden er for høj. Det kan skyldes skader eller mangler ved bygningen. Men den måde, du bruger boligen på til daglig, spiller også en rolle.

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Det kan for eksempel være, at du lufter for lidt ud, eller at du ikke varmer din bolig tilstrækkeligt op. Hvis der derimod er tale om et angreb af skimmelsvamp, som ikke skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Velfærdsministeriet har udarbejdet en informationsfolder om skimmelsvamp til dig der bor til leje i det private udlejningsbyggeri. "Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig?" Her kan du læse mere om hvilke muligheder du har som lejer i en sag om skimmelsvamp.