Forskning og uddannelse i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Forskning og uddannelse i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Der er behov for mere forskning og uddannelse i skimmelsvampe og deres indflydelse på indeklima og helbred

Skimmel.dk’s forskning og uddannelse skaber og formidler ny viden om de forhold, der fører til skimmelsvampevækst i boliger, institutioner, mv. – og hvordan vi mindsker forekomsten af skimmelsvampe. Derved spares udgifter til afhjælpning, bygningernes levetid forlænges, og vi forhindrer forringet sundhed for de, der opholder sig i bygningerne. 

Her finder du nyt fra forskningens verden, vores forskningsprojekter og undervisning, og andet relateret til skimmelsvampe, fugt og indeklima.

Forskningsprojekter

Uddannelse

  • Master i bygningsfysik

Interessant læsning og aktiviteter

  • kommer snart