Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Der er behov for mere forskning og uddannelse i skimmelsvampe og deres indflydelse på indeklima og helbred

Skimmel.dk’s forskning og undervisning skaber og formidler ny viden om de forhold, der fører til skimmelvækst i boliger, institutioner, mv. – og hvordan vi mindsker forekomsten af skimmelsvampe. Derved spares udgifter til afhjælpning, bygningernes levetid forlænges, og vi forhindrer forringet en sundhed for dem, der opholder sig i bygningerne.

Her finder du nyt fra forskningens verden, vores forskningsprojekter og undervisning, og andet relateret til skimmelsvampe, fugt og indeklima.

Forskningsprojekter

 • Metoder til at finde skjult skimmelsvampevækst (Ph.d.)
 • Udbredelsen af skimmelsvampevækst i danske boliger: Spørgeskemaundersøgelse og verificeringsbesøg
 • Udvikling af værktøj til skimmel-forebyggende bygningsdrift gennem bl.a. understøttelse af hensigtsmæssig indeklimaadfærd
 • Giver tør indeluft gener blandt beboerne?
 • Videreudvikling af måleinstrumentet fugthætte
 • Forsegling af skjult skimmelsvamp
 • Anvendelse af støvet i støvsugerposer til at måle eksponering af beboere og vurdere vækst af skimmelsvampe
 • SBi-anvisning om Skimmelsvampe i bygninger – renovering og udbedring. Ny udgave
 • SBI‐anvisning om beboerinddragelse og sikkert indeklima ved renovering
 • Bedre indeklima gennem energirenovering

Afsluttede projekter

Undervisning

 • Master i bygningsfysik, Aalborg Universitet

Interessant læsning

 • Skimmelsvampe i danske bygninger
  Af Ulf Thrane & Birgitte Andersen. Trykt i Svampe 78, 2018 side 26-35 (pdf på svampe.dk)
 • Stadig mangelfuld viden om skimmel og helbredsproblemer
  Af Kirsten Bjørnsson. Trykt i Svampe 78, 2018 side 22-25 (pdf på svampe.dk)