Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Metoder til at finde skjult skimmelsvampevækst

Er der mon Tagkonstruktion hvor der muligvis er skjult skimmelsvamp på loftet i denne tagkonstruktion ?

Skjult skimmelsvampevækst findes i gamle, renoverede og endda helt nybyggede huse. For skimmelsvampe kan også vokse steder, hvor man ikke kan se det. De kan f.eks. være skjult bag tapetet eller i konstruktioner som skunk, loft, tag og krybekælder eller i ventilationsanlæg. Skimmelsvampe kan forårsage negative sundhedsmæssige virkninger og forværre allergi og astma.

Forskningsprojektets formål

Konsulentfirmaer bruger ofte forskellige prøvetagningsteknikker og detektionsmetoder til at registrere svampevækst. Nogle gange kan to virksomheder nå frem til forskellige konklusioner i de samme sager, hvilket kan resultere i konflikter, bekymringer og forkerte løsninger.

Projektets formål er derfor at sammenligne og validere tilgængelige metoder og udvikle nye prøveudtagnings- og detektionsstrategier for at kvalificere og kvantificere tilstedeværelsen af flygtige organiske forbindelser (VOCer), mykotoksiner og skimmelsvampepartikler i indeluften.

Et delformål er at teste de detektionsmetoder, der er tilgængelige på det danske marked. I projektet sammenligner vi metodernes evne til at finde sporer og mikropartikler i luft- og støvprøver fra både laboratorieprøver og feltundersøgelse.

Metoderne bidrager til en afklaring af, om boligerne har skjult skimmelsvampevækst uden ødelæggende indgreb – og medvirker dermed til at reducere skimmelsvampeeksponering for beboere og bygningsbrugere.

Projektet er tværfagligt og kombinerer mikrobiologi, kemi og bygningsfysik.

Projektmedarbejdere

En stilling som Ph.d.-stipendiat er slået op og ønskes besat 1. november 2021 eller snarest derefter.
Ansøgningsfristen var 20. september 2021.

Lektor Birgitte Andersen er hovedvejleder, og Professor Lars Gunnarsen er medvejleder på projektet.

Varighed

Projektet er sat til at vare 3 år i perioden 2021-2024.

Mere viden

Læs mere om eksisterende metoder til måling og analyse af skimmelsvampe.

Mere nyt fra forskningens verden om skimmelsvampe, fugt og indeklima.