Om os

Om os

Formål

Skimmel.dk henvender sig primært til beboere i landets almene boliger samt i det private udlejningsbyggeri med nyttig information om skimmelsvampe. Men alle kan have glæde af de generelle retningslinjer og gode råd om, hvordan man undgår og fjerner skimmelsvampevækst i sit hjem.

Kampagnens vigtigste mål er at oplyse beboerne og driftspersonalet i danske lejeboliger om bekæmpelse af skimmelsvamp. Den består blandt andet af hjemmesiden skimmel.dk, annoncer, samt et undervisningsforløb for driftspersonalet.

Kontakt

For henvendelser vedrørende konkrete skimmelproblemer i din ejendom, kontakt venligst dit ejendomskontor eller din udlejer.

Har du generelle spørgsmål vedrørende skimmel, kan du kontakte:

Statens Byggeforskningsinstitut
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København
E-mail: info@skimmel.dk
Telefon: 9940 2222  – mandag og onsdag 10-12

 

Hvem er partnerne bag?

Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut står bag skimmel.dk.

Hvem er Landsbyggefonden?

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer. Fonden har hovedsæde i København. Landsbyggefonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri. Blandt fondens opgaver er også administration af forskellige økonomiske mellemværender fra den almene boligsektor. Mange boligselskaber og -foreninger henter støtte og penge til særlige projekter via fondens regnskabskonsulenttjeneste, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering samt en garantiordning.

www.lbf.dk

Hvem er Grundejernes Investeringsfond?
Grundejernes Investeringsfond er en fond, der løser lovopgaver med det formål at sikre bedre private udlejningsboliger. Fonden administrerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter. GI ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de landsdækkende udlejer- og lejerorganisationer i Danmark.

www.gi.dk

Hvem er Statens Byggeforskningsinstitut?
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. SBi skaber viden ved at udforske emner, der har betydning for de praktikere og beslutningstagere, som arbejder med byggeriet og det byggede miljø.

www.sbi.dk

Hvorfor laver Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond kampagnen?
Skimmelsvampe er et reelt sundhedsmæssigt problem for beboere i lejeboliger. Derfor er det vigtigt at oplyse om skimmelsvampe og fortælle, hvordan beboerne kan være med til at bekæmpe skimmelsvampe – og hvor de kan få hjælp, hvis de opdager skimmelsvampe i deres bolig.

Derudover ser Landsbyggefonden det som sin opgave at uddanne driftspersonalet i de almene boligforeninger, så de ved, hvad de skal gøre, hvis en beboer opdager skimmelsvampe.

Hvad indeholder kampagnen?
Kampagnens vigtigste mål er at oplyse beboerne og driftspersonalet i danske lejeboliger om bekæmpelse af skimmelsvamp. Den består blandt andet af hjemmesiden skimmel.dk, annoncer, samt et undervisningsforløb for driftspersonalet.

På hjemmesiden skimmel.dk kan man se film om bekæmpelse af skimmelsvamp og om, hvordan man undgår skimmelsvamp. Filmene foreligger på otte forskellige sprog. Derudover indeholder skimmel.dk en test, hvor beboerne kan finde ud af, hvor stor risiko der er for skimmelsvamp i boligen.

For henvendelser vedrørende kampagnen, kontakt venligst:

Landsbyggefonden

Studiestræde 50
1554 København V
3376 2000
lbf@lbf.dk

Eller:

Grundejernes Investeringsfond

Ny Kongensgade 15
1472 København K
8232 2300
gi@gi.dk