For ​beboere

Mistanke om skimmelsvamp i din bolig?

Skimmelsvamp er hverken godt for dig eller din bolig. Det er derfor vigtigt, at du holder godt øje med tegn på fugt og skimmelsvamp.

Pletter, skjolder og lugt

For det meste er skimmelsvamp let at se. Hvis der er brune, grønne, sorte og hvide pletter eller skjolder på væg, gulv eller loft, betyder det sandsynligvis, at du har skimmelvækst i boligen. Skimmelsvamp kan også i enkelte tilfælde skjule sig på steder, hvor du ikke kan se dem, fx bag tapet, møbler eller under gulvbrædder. Hvis der lugter muggent eller jordslået et sted i boligen, kan det være tegn på skimmelsvampe.

Kontakt dit ejendomskontor eller din udlejer

Kontakt dit ejendomskontor eller din udlejer, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, om der er skimmelsvampe i din bolig.

Hvad kan du gøre for at undgå skimmelsvamp i boligen?

For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt, at du bruger din bolig rigtigt, så luftfugtigheden holdes nede. Sørg fx for at varme op i alle rum og lufte ud. Læs mere om hvad du kan gøre for at undgå skimmel her.

Hvad kan du gøre hvis du har mistanke om skimmelsvamp i boligen?

Hvis du har mistanke om, at der er skimmelsvamp hjemme hos dig, er det vigtigt at gøre noget ved det med det samme. Jo længere tid, du venter, jo større kan problemet blive. Hvis skimmelsvampen kun dækker et lille område, kan du selv forsøge at fjerne dem. Læs mere om hvordan du fjerner skimmelsvampe i din bolig.

Kontakt dit ejendomskontor

Hvis du selv har forsøgt at fjerne skimmelsvampene uden held, skal du kontakte ejendomskontoret.

Hvad gør ejendomskontoret

Når du kontakter ejendomskontoret, vil de starte med at undersøge din bolig for skimmelsvamp. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere tekniske undersøgelser efter det første besøg fra ejendomskontoret. Hvis disse undersøgelser viser, at der er problemer med skimmelsvamp i din bolig, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampen skal fjernes.

Hvem skal fjerne skimmelsvampene?

Når der kommer fugt og skimmelsvamp i en bolig, er det fordi luftfugtigheden er for høj. Det kan skyldes skader eller mangler ved bygningen. Men den måde, du bruger boligen på til daglig, spiller også en rolle. Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Det kan for eksempel være, at du lufter for lidt ud, eller at du ikke varmer din bolig tilstrækkeligt op. Hvis der derimod er tale om et angreb af skimmelsvamp, som ikke skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Læs mere om dine rettigheder som lejer

Hvad kan du gøre for at undgå skimmelsvamp i boligen?

For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt, at du bruger din bolig rigtigt, så luftfugtigheden holdes nede. Sørg fx for at varme op i alle rum og lufte ud. Læs mere om hvad du kan gøre for at undgå skimmel.

Hvad kan du gøre hvis du har mistanke om skimmelsvamp i boligen?

Hvis du har mistanke om, at der er skimmelsvamp hjemme hos dig, er det vigtigt at gøre noget ved det med det samme. Hvis skimmelsvampen kun dækker et lille område, kan du selv forsøge at fjerne dem. Jo længere tid, du venter, jo større kan problemet blive. Læs mere om hvordan du fjerner skimmelsvampe i din bolig.

Kontakt din udlejer

Hvis du selv har forsøgt at fjerne skimmelsvampene uden held, skal du kontakte din udlejer.

Hvad gør udlejer?

Hvis du har problemer med skimmelsvamp eller mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du kontakte din udlejer. Herefter skal udlejer snarest muligt undersøge din bolig for skimmelsvamp. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere tekniske undersøgelser efter det første besøg. Hvis disse undersøgelser viser, at der er problemer med skimmelsvamp i din bolig, skal fugtproblemerne løses, og skimmelsvampene skal fjernes.

Hvem skal fjerne skimmelsvampene?

Når der kommer fugt og skimmelsvamp i en bolig, er det fordi luftfugtigheden er for høj. Det kan skyldes skader eller mangler ved bygningen. Men den måde, du bruger boligen på til daglig, spiller også en rolle. Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Det kan for eksempel være, at du lufter for lidt ud, eller at du ikke varmer din bolig tilstrækkeligt op. Hvis der derimod er tale om et angreb af skimmelsvamp, som ikke skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Læs mere om dine rettigheder som lejer

Afdelingsbestyrelsen har kontakt med mange beboere. I den forbindelse kan beboernes spørgsmål og evt. utilfredshed komme frem. Det er vigtigt, at bestyrelsen har en forståelse for beboerens og ejendomskontorets rolle i forhold til at forebygge og afhjælpe skimmelproblemer. Så kan bestyrelsen være med til at vejlede omkring, hvad der skal gøres.

Planlægning

I forbindelse med budgetlægning kan det være nødvendigt at sætte penge af til renovering eller vedligeholdelse af fx ventilationsanlæg. Dette arbejde er vigtigt, da det er med til at forebygge, at der kommer skimmelproblemer. Det er på længere sigt billigere at forebygge end at bruge mange penge på at sætte boliger med skimmelangreb i stand.