Om skimmel.dk

Om skimmel.dk

sekundært logo for skimmel.dk - videnscenter for skimmelsvamp og fugt i boliger

Velkommen til skimmel.dk !

Hvis man udsættes for skimmelsvampe, kan det i værste fald give helbredsproblemer.
Skimmelvækst kan også være et tegn på, at der trænger fugt ind i bygningen.
Skimmelsvampe i vores boliger skaber derfor utryghed.

Så hvordan undgår man, at der kommer skimmelsvamp ?
Nogle gange bør beboere og brugere af bygningen ændre adfærd – men hvad skal man gøre ?
Og hvis uheldet er ude, kan man så selv fjerne skimmelvækst ?
Hvilke muligheder har man, hvis man bor til leje ?
Andre gange skal bygningen renoveres – men hvordan laver man bedst skimmelrenovering ?
Alt dette og meget mere kan du finde svar på hos skimmel.dk.


skimmel.dk er et uafhængigt videnscenter,
hvor beboere, boligejere, udlejere og boligselskaber,
driftspersonale og andre professionelle aktører i branchen, journalister mv.
kan få viden og rådgivning om fx,
hvordan skimmelsvampe påvirker vores indeklima,
og hvordan skimmelvækst undgås og fjernes.

Uvildig rådgivning om skimmelsvamp i boligen

På hjemmesiden og sociale medier fortæller vi om skimmelsvampe og indeklima. Vi giver bl.a. gode råd om, hvordan man undgår og selv fjerner mindre skimmelvækst i sit hjem.

Driftspersonale, boligselskaber, bygningsejere og håndværkere/skadeservice kan endvidere finde materiale og information til at håndtere skimmelsvamp.

Vi deltager på messer og konferencer, når det er muligt.

Vi udfører ikke bygningsundersøgelser eller skimmeltest, og udfører ikke afrensning eller skimmelrenovering. Men vi giver gratis og uvildige råd og vejledning på telefon og e-mail.
Du kan kontakte os, uanset om du er lejer, boligejer, udlejer, driftspersonale, udførende, rådgiver, journalist eller noget helt andet.

Vores rådgivning baseres på den forskning, som foretages i videnscenter skimmel.dk, hos kolleger på Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD) på Aalborg Universitet, og ved øvrige forskningsinstitutioner. Samt på gennemgang af litteratur og indsamling af erfaringer i bygge- og boligsektoren.

Kontakt rådgivningstjenesten

Har du spørgsmål om skimmelsvamp, er du velkommen til at kontakte vores rådgivningstjeneste:

E-mail: info@skimmel.dk
Telefon: +45 9940 2222 mandag og onsdag 10-12.

Vores gratis, uvildige rådgivning har eksisteret siden 2008.

Forskning og undervisning

Ved skimmel.dk forsker vi blandt andet i
1) forhold der fører til skimmelvækst;
2) hvordan man bedre kan opdage og måle skimmelsvampe;
3) hvordan vi forbedrer indeklimaet.

Noget af forskningen laves som Ph.d.-projekter.

Forskere og medarbejdere tilknyttet skimmel.dk udarbejder SBi-anvisninger relateret til skimmelsvampe.
Publikationer i forbindelse med vores forskningsprojekter udgives som BUILD-rapporter eller Ph.d.-afhandlinger.

Vores forskere giver undervisning på flere uddannelser på både Aalborg Universitet og DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Læs mere om vores forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima.

Hvem driver skimmel.dk?

Forskere og eksperter i skimmelsvampe, fugt og indeklima driver vores forskningsprojekter, undervisning og rådgivning.
Vi sidder hos BUILD, som tidligere hed Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

Både beboere og driftspersonale er vigtige medspillere i at undgå, opdage og bekæmpe skimmelvækst i lejeboliger. Derfor står Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond også bag skimmel.dk.