For ​beboere

Nyttige links

www.sbi.dk På Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside kan du bl.a. læse om den nyeste forskning inden for fugt og skimmel i bygninger. Fra hjemmesiden kan du også bestille SBi-anvisninger i trykt og digital form. www.lbf.dk Landsbyggefondens hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte til renovering m.m.: se under Driftsstøtte – Fysiske arbejder. www.gi.dk Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte og lån til bygningsvedligeholdelse og udviklingsprojekter m.m. Siden har også en afdeling med byggeteknisk viden. www.bl.dk Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde i almene boliger og om forretningsgangen i sager om skimmelsvampe. www.trafikstyrelsen.dk På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om sundhedsfare i boliger, den generelle indsats i almene boligområder og om rettigheder og pligter samt indbringelse af uenigheder for beboerklagenævn. www.sst.dk På Sundhedsstyrelsens hjemmeside under indeklima og skimmelsvamp, kan du læse om og downloade materiale om sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med fugt og skimmelsvampe. www.dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima Astma-Allergi Forbundets hjemmeside om indeklima. www.frinet.dk Find din rådgivende ingeniør på Foreningen for rådgivende ingeniørers hjemmeside.