For ​beboere

Nyttige links

Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside www.sbi.dk kan du bl.a. læse om den nyeste forskning inden for fugt og skimmel i bygninger.
Fra hjemmesiden kan du også bestille SBi-anvisninger i trykt og digital form.

Landsbyggefonden www.lbf.dk. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte til renovering m.m.

Grundejernes Investeringsfond www.gi.dk. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte og lån til bygningsvedligeholdelse og udviklingsprojekter m.m.
Siden har også en afdeling med byggeteknisk viden.

Boligselskabernes Landsforening www.bl.dk. Her kan du bl.a. læse om beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde i almene boliger og om forretningsgangen i sager om skimmelsvampe.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk kan du læse mere om sundhedsfare i boliger, den generelle indsats i almene boligområder og om rettigheder og pligter samt indbringelse af uenigheder for beboerklagenævn.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside under indeklima https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/indeklima, kan du læse om og downloade materiale om sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med fugt og skimmelsvampe.

Astma-Allergi Danmark har information om indeklima her: www.dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima

Find din rådgivende ingeniør på Foreningen for Rådgivende Ingeniørers hjemmeside https://www.frinet.dk/find-raadgiver/.