For ​beboere

Nyttige links

BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut)‘s website for byggebranchen kan du bl.a. læse om den nyeste forskning inden for fugt og skimmel i bygninger.
Fra hjemmesiden kan du også bestille SBi-anvisninger i trykt og digital form.

Landsbyggefonden www.lbf.dk. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte til renovering m.m.

Grundejernes Investeringsfond www.gi.dk. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte og lån til bygningsvedligeholdelse og udviklingsprojekter m.m.
Siden har også en afdeling med byggeteknisk viden.

Boligselskabernes Landsforening www.bl.dk. Her kan du bl.a. læse om beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde i almene boliger og om forretningsgangen i sager om skimmelsvampe.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om indeklima kan du læse om og downloade materiale om sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med fugt og skimmelsvampe.

Astma-Allergi Danmark har information om bl.a. indeklima på deres website.

Find din rådgivende ingeniør på Foreningen for Rådgivende Ingeniørers hjemmeside https://www.frinet.dk/find-raadgiver/.