Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Metoder til at finde skjult skimmelvækst

Er der mon Tagkonstruktion hvor der muligvis er skjult skimmelsvamp på loftet i denne tagkonstruktion ?

Skjult skimmelvækst findes i gamle, renoverede og endda helt nybyggede huse. For skimmelsvampe kan også vokse steder, hvor man ikke kan se det.De kan fx være skjult bag tapetet, under gulvet, nede i krybekælderen eller i skunken, inde i vægkonstruktioner eller etageadskillelser – eller i et ventilationsanlæg. Skimmelsvampe kan forårsage negative sundhedsmæssige virkninger og forværre allergi og astma.

Forskningsprojektets formål

Konsulentfirmaer bruger ofte forskellige prøvetagningsteknikker og detektionsmetoder til at registrere svampevækst. Nogle gange kan to virksomheder nå frem til forskellige konklusioner i de samme sager, hvilket kan resultere i konflikter, bekymringer og forkerte løsninger.

Projektets formål er derfor at sammenligne og validere tilgængelige metoder og udvikle nye prøveudtagnings- og detektionsstrategier for at kvalificere og kvantificere tilstedeværelsen af flygtige organiske forbindelser (VOCer), mykotoksiner og skimmelsvampepartikler i indeluften.

Et delformål er at teste de detektionsmetoder, der er tilgængelige på det danske marked. I projektet sammenligner vi metodernes evne til at finde sporer og mikropartikler i luft- og støvprøver fra både laboratorieprøver og feltundersøgelse.

Metoderne bidrager til en afklaring af, om boligerne har skjult skimmelsvampevækst uden ødelæggende indgreb – og medvirker dermed til at reducere beboeres og bygningsbrugeres eksponering for skimmelsvampe.

Projektet er tværfagligt og kombinerer mikrobiologi, kemi og bygningsfysik.

Projektmedarbejdere

Ph.d.-studerende Evangelia Loukou arbejder på projektet.

Lektor Birgitte Andersen er hovedvejleder. Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, post doc. Lasse Rohde og post doc. Nickolaj Feldt Jensen er medvejledere på projektet.

Varighed

Projektet forventes at løbe i perioden 2021-2025.

Mere viden

Læs mere om eksisterende metoder til måling og analyse af skimmelsvampe.

Mere nyt fra forskningens verden om skimmelsvampe, fugt og indeklima.