Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Driftspersonalets rolle, praksisser og værktøj i forebyggelsen af skimmelproblemer i lejeboliger

Driftspersonalet har en central rolle i håndteringen af skimmelsvampeproblemer

Driftspersonalets centrale rolle i skimmelsvampeproblemer og de mange parter de skal samarbejde med. Tegnet af Sirid Bonderup, 2021.

Driftspersonalet i udlejningsejendomme står i en kompleks situation, når der opstår skimmelsvampeproblemer eller mistanke om problemer. I projektet undersøges driftspersonalets hverdag og deres praksisser omkring håndtering og forebyggelse af skimmelsvampesager – både praktisk, organisatorisk og i relation til samarbejde og kommunikation med beboere.

Forskningsprojektets formål

Hvordan sikrer vi, at skimmelsager håndteres på den bedste måde og tages i opløbet? Og uanset om driftsfunktionen er lokal, centraliseret eller outsourcet. Centralisering, i form af specialiserede teams til at håndtere større skimmelsvampesager, kan have store fordele. Men det vil sandsynligvis blive en større udfordring at forebygge og finde problemerne, inden de vokser sig store.

Når der opstår skimmelsvampeproblemer eller mistanke om problemer i en lejebolig, skal driftspersonalet:

  • Have viden om skimmelsvamp og kunne vurdere omfanget.
  • Lokalisere årsagen, der både kan være relateret til byggeteknik, vedligeholdelse, drift af systemer, beboeradfærd og en kombination af disse.
  • Følge regler i deres egen organisation og lovgivningen på området.
  • Kommunikere løsningsorienteret med beboerne.
  • Vurdere om der er brug for professionel undersøgelse eller afhjælpning.
  • Koordinere afhjælpning med flere aktører eller selv udføre den.

Driftspersonalet kan være lokale gårdmænd og viceværter, eller centrale driftsorganisationer, og i mindre private udlejningsejendomme er det ofte ejeren selv eller en vicevært blandt beboerne. Uanset hvem der varetager driftsfunktionen, er forholdet mellem driftspersonale og beboere vigtigt. Det gælder både når beboerne skal lære den fornuftige brug af boligen i netop denne bebyggelse, og i håndteringen af problemer som fugt og skimmelsvamp.

Samtidig med en øget medieomtale og bevidsthed om vigtigheden af et sundt indeklima, ser vi også en faldende opmærksomhed på de handlinger og adfærdsmønstre, der skal til for at holde boliger sunde. Desværre møder disse budskaber endvidere en økonomisk virkelighed, der gør det svært at finde midler til øget vedligehold og ekstra indsatser i driften.

Hjælp til driftspersonalet

Projektet tager udgangspunkt i skimmel.dk’s mangeårige arbejde med at formidle viden og best practice om skimmelsvampe og indeklima. Vi oplever, at det i særlig grad er den beboerrettede del, der bliver flittigt brugt. Læring og konklusioner fra Ph.d.-afhandlingen vil derfor blive inddraget i det videre arbejde med skimmel.dk. De vil også blive videreført i projektet ’Udvikling af værktøj til skimmel-forebyggende bygningsdrift’.

Projektmedarbejdere

Projektet blev gennemført af Ph.d.-studerende Sirid Bonderup.

Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret 25. oktober 2021.

Mere viden