Om skimmel.dk

skimmel.dk’s historie

Skimmel.dk’s historie starter i 1998. Den bygger på forskning i skimmelsvampe, fugt i boligen og indeklima. Og en konstant søgen efter hvordan vi formidler denne viden bedst.

En pjece fra skimmel.dks historie - 'Er din bolig muggen' fra skimmel.dk 2001

I 1998-2002 gennemførte Statens Byggeforskningsinstitut et stort, tværfagligt forskningsprogram om skimmelsvampe i bygninger.

I den forbindelse blev hjemmesiden skimmel.dk oprettet i 2001.

Samtidig blev pjecen ’Er din bolig muggen’ udgivet i samarbejde med Landsbyggefonden og Boligselskabernes Landsforening.

En pjece fra skimmel.dks historie - 'info-kort til lejere' fra skimmel.dk 2008

Skimmel.dk indgik i efteråret 2008 i en informationskampagne om fugt og skimmelsvampevækst i almene boliger.

Kampagnen blev finansieret af Landsbyggefonden.

Som en del af kampagnen startede vores rådgivningstjeneste.

Snart efter blev aktiviteterne udvidet til også at omfatte lejere og driftspersonale i det private udlejningsbyggeri.

Det blev muligt med finansiel støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Og resten er – som man siger – historie.

I dag henvender skimmel.dk sig til alle med behov for viden om skimmelsvampe, fugt i boligen og indeklima.
Læs mere om hvad skimmel.dk kan gøre for dig

skimmel.dk grafik lup

Siden 2013 har skimmel.dk ud over rådgivning og information været en fælles ramme for en række forskningsprojekter.

Projekterne finansieres af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, SBi).

Læs mere om vores forskningsprojekter