رسی (Farsi)

رسی (Farsi)

DanskEnglish(Urdu) اردوTürkçe (Tyrkisk)(Arabisk)عربيBosanski – Hrvatski – SrpskiSoomaaliga (Somali)

کپک در منزل باعث میشود که هوای داخل ساختمان ناسالم بشود و برای ساختمان مضر است. خود شما میتوانید برای کم کردن خطر رشد کپک، کارهای زیادی بکنید.

 folder (sort/hvid) جزوه سیاه و سفید را download کنید

 folder (farve) جزوه رنگی را download کنید