Om skimmel.dk

Parterne bag skimmel.dk

Parterne bag skimmel.dk er Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, SBi). Men hvem er de? Læs en kort beskrivelse af de tre parter.

Landsbyggefonden

logo for Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov.

Fonden udgør en hjørnesten i den almene sektors drift, udvikling og sammenhæng. De støtter og udvikler alment boligbyggeri gennem forskellige låne- og tilskudsmuligheder til landets boligorganisationer. Blandt andet renoveringer af boliger, boligsociale aktiviteter og udvikling af boligområders infrastruktur. Landsbyggefonden udarbejder desuden analyser af den almene boligsektor og driver en række digitale værktøjer.

Gå til Landsbyggefondens hjemmeside

Grundejernes Investeringsfond

logo for Grundejernes Investeringsfond

Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution oprettet ved lov.

Fonden arbejder for, at de private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. De støtter projekter, som udvikler og bidrager til bedre renovering af de eksisterende bygninger og boliger. Grundejernes Investeringsfond samarbejder med branchen for at skabe ny viden. Fonden vejleder også private udlejere, så de er bedre rustet til at renovere og forbedre deres bygninger.

Gå til Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside

BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, SBi)

logo for BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet (Statens Byggeforskningsinstitut, SBi)

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) blev grundlagt i 1947 samtidig med oprettelsen af Boligministeriet.

SBi’s formål var at følge, fremme og udføre forskning på byggeområdet, herunder også by- og samfundsudviklingen. Arbejdsområderne var blandt andet indeklima, renovering, energibesparelser, miljø, boligområder og boligformer, bypolitik og byudvikling, materialer og konstruktioner samt byggeriets produktivitet.

I 2007 blev de fleste sektorforskningsinstitutioner fusioneret med hver sit universitet. SBi blev en del af Aalborg Universitet.
I 2020 blev SBi slået sammen med universitetets Institut for Byggeri og Anlæg. Det nye institut hedder BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø.

Instituttet forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger.
BUILD udfører stadig forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø, og udgiver SBi-anvisninger.

Gå til BUILDs hjemmeside for anvisninger, IT-værktøjer og forskningsrapporter

Styregruppe

skimmel.dk refererer til en styregruppe. Den består af repræsentanter for de tre parter.

Styregruppen udvælger hvilke indsatsområder og projekter, skimmel.dk skal fokusere på i den kommende bevillingsperiode. Og parterne bevilliger pengene til at udføre arbejdet.

skimmel.dk udarbejder årligt en samlet rapportering af rådgivningstjenesten og projekterne under styregruppen. Årsrapporten gennemgås og godkendes af styregruppen.

Derudover afholder skimmel.dk blandt andet informationsmøder, hvor specifikke forskningsprojekter gennemgås. Kontakt os endelig, hvis du er interesseret i at deltage i møderne.