For driftspersonale

Bliv klogere på skimmelsvamp

I forbindelse med skimmel.dk er der udgivet følgende foldere til driftspersonale og ejere eller administratorer:

Folder til ejendomsfunktionærer i almene boliger

Folder til ejere og administratorer af udlejningsejendomme

Nedenfor har vi samlet mere information.

Indeklimaadfærd

Beboernes indeklimaadfærd er styret af mange forskellige motivationsfaktorer og barrierer. Forskningsprojektet ‘Påvirkning af indeklimaadfærd‘ har kigget nærmere på dette. Lær mere om, hvad der er udgangspunktet for en meningsfuld indeklimaadfærd for den enkelte beboer – og hvad du som driftspersonale kan gøre for at hjælpe den gode adfærd på vej.

Forskning og teknisk viden

www.sbi.dk/indeklima På Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside kan du bl.a. læse om den nyeste forskning inden for fugt og skimmel i bygninger.
Fra hjemmesiden kan du også bestille SBi-anvisninger i trykt og digital form. De mest relevante anvisninger når det drejer sig om skimmelsvamp er:
Anvisning 204 –  Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger,
Anvisning 205 – Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst samt
Anvisning 224 – Fugt i bygninger

www.byg-erfa.dk Her kan du finde byggeteknisk information om skimmelsvampe.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver blandt andet adgang til love og regler på byggeområdet:
www.bygningsreglementet.dk bygningsreglementet
Her findes blandt andet “Vejledning: håndtering af fugt i byggeriet” (scroll ned til kapitel 3.4), der kan være relevant både ved nybyggeri, renovering og når skaden er sket.
Andre love og regler findes på styrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

www.frinet.dk/find-raadgiver Find en rådgivende ingeniør på Foreningen for Rådgivende Ingeniørers hjemmeside.

På www.boligejer.dk findes Byggeskadedatabasen med råd og vejledning i at udbedre byggeskader, deriblandt skimmelsvamp. 

Udlejningsejendomme – almene og private

www.lbf.dk Landsbyggefondens hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte til renovering m.m.

www.gi.dk Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om muligheden for støtte og lån til bygningsvedligeholdelse og udviklingsprojekter m.m. Siden har også en afdeling med byggeteknisk viden.

www.bl.dk Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside. Her kan du bl.a. læse om beboerdemokrati og bestyrelsesarbejde i almene boliger og om forretningsgangen i sager om skimmelsvampe.

På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk kan du læse mere om sundhedsfare i boliger, den generelle indsats i almene boligområder og om rettigheder og pligter samt indbringelse af uenigheder for beboerklagenævn.

Skimmelsvampe og sundhed

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside under indeklima https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/indeklima, kan du læse om og downloade materiale om sundhedsmæssige aspekter i forbindelse med fugt og skimmelsvampe.

www.dinhverdag.astma-allergi.dk/indeklima Astma-Allergi Danmarks hjemmeside om indeklima.

Arbejdsmiljø

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg – BA har udgivet et faktablad om at udføre håndværksarbejde i bygninger med skimmelsvamp, her kan du bl.a. læse om sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler: Faktablad: Når du støder på skimmelsvamp