For driftspersonale

Skimmelsvamp i ejendommen?

Praktisk arbejdsgang ved skimmelsvampeproblemer

Hvis du som beboer har begrundet mistanke om, at der er skimmel i din bolig, bør du kontakte dit ejendomskontor eller din udlejer.
Læs mere om hvad du selv kan gøre for at fjerne skimmelsvampe.

Hvis du som driftsansvarlig har begrundet mistanke om, at der er skimmelsvamp i en bolig, kan du kontakte en af de mange virksomheder, der dels kan undersøge, om der er tale om et skimmelsvampeproblem, dels kan udbedre en eventuel skade. 

Der er forskellige led i en sådan en proces, hvor forskellige typer virksomheder tager sig af forskellige arbejdsopgaver:

Årsag og skadens omfang

Der er en række rådgivningsvirksomheder med speciale i skimmelsvampe eller indeklimaforhold, der tilbyder at finde ud af, om der er et skimmelsvampeproblem, samt fastlægger årsag og omfang.

En årsagsafklaring starter ofte med en bygningsundersøgelse. Heri indgår prøvetagning til at dokumentere tilstedeværelsen af skimmelvækst, samt til at vurdere omfanget af angrebet. Hvis undersøgelserne viser, at der er skimmelsvampeskader, skal fugtproblemet løses, og skimmelvæksten skal så vidt muligt fjernes.

Rådgivningsvirksomheden vil ofte kunne give råd og vejledning om, hvordan skaden udbedres. Virksomheden kan også vurdere, hvorvidt det er nødvendigt, at foretage en egentlig skimmelsanering, herunder om der er brug for at tage særlige forholdsregler.
Du kan læse om forskellige metoder til at teste for skimmelsvampe her.

Skimmelsanering

Når skimmelsvampeskaden er så omfattende, at det er besluttet at foretage en skimmelsanering, er det næste skridt at få fugtproblemet løst og dernæst at fjerne skimmelvæksten. 

Fugtproblemet skal løses: Afhængigt af årsagen til fugtproblemerne vil det ofte være nødvendigt at få rettet op på de mangler, der er årsag til fugtproblemerne og dermed til den uønskede skimmelvækst. Det kan fx være tætning af utætte installationer, reparation af murværk eller andet.
Det vil typisk være håndværksvirksomheder som murere, vvs-installatører og malere, der kan hjælpe med dette arbejde.

Skimmelvæksten skal fjernes: Når fugtproblemet er løst og det angrebne område er affugtet, skal skimmelsvampen fjernes.
En række virksomheder tilbyder at foretage dette arbejde. Der er flere måder at gøre det på, bl.a. mekanisk afrensning, kemisk afrensning og tørdampafrensning (Micro clean®-metoden).

Rengøring i forbindelse med skimmelsanering

Skimmelsvampe, der vokser, producerer støv, som kan virke generende på mennesker. Det er derfor vigtigt, at man fjerner skimmelstøvet, inden bygningen tages i brug efter en skimmelsanering.
Er det tale om en mindre sanering, skal de pågældende rum, samt møbler og genstande, have en almindelig grundig rengøring.
Ved store saneringer er der i reglen tale om rengøring både inden og umiddelbart efter saneringen, samt en slutrengøring inden bygningen tages i brug.

Inden sanering: For at begrænse at skimmelstøvet hvirvles op, samt sikre de bedst mulige arbejdsforhold for dem der udfører saneringen, bør de inficerede rum rengøres inden arbejdet går i gang.
Det er en god idé at fjerne alle løse genstande og dække faste møbler og inventar af i de pågældende rum inden saneringen, så de ikke bliver inficeret under saneringsarbejdet.

Efter sanering: Umiddelbart efter skimmelsaneringen skal der rengøres to gange med 1-2 døgns mellemrum.
Årsagen hertil er, at skimmelsporene og støvet bliver i luften et stykke tid, inden de lægger sig.
Alle våde og svampeinficerede materialer, hjælpematerialer, redskaber og værktøj skal fjernes inden rengøringen.
Alle vaskbare faste flader vaskes med rent vand (med eller uden rengøringsmiddel), de øvrige flader (ikke-vaskbare overflader) støvsuges grundigt. Dampafrensede eller desinficerede flader behøver ikke yderligere rengøring.
De løse genstande fra rummet skal rengøres uden for bygningen før genbrug. Ved synligt inficerede materialer bør man vurdere, om disse skal kasseres. Tekstiler luftes og/eller vaskes, vaskbare genstande tørres med fugtig klud, og polstrede møbler, bøger og lign. støvsuges grundigt.
Den benyttede støvsuger bør udstyres med mikrofilter, og støvsugerposen skal smides væk efter brug.

Slutrengøring: Efter fugtmåling og kontrolmåling af skimmelsvamp på de tidligere angrebne områder samt godkendelse fra den ansvarlige, afsluttes saneringsarbejdet med en slutrengøring og en generel kvalitetssikring, inden boligen tages i brug.

Dokumentation

Større skimmelsaneringer skal kvalitetssikres eller dokumenteres for at sikre, at opgaven er håndteret korrekt og at skimmelsvampevæksten er fjernet.

Yderligere information

Læs mere om praktisk arbejdsgang og forretningsgang ved skimmelsager for de almene boliger i ”Skimmelsvampesager – forretningsgang for behandling af skimmelsager”, udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening.

For det private udlejningsbyggeri har Indenrigs- og Boligministeriet udarbejdet “Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp“.

Du kan også læse mere her på siden “Bliv klogere på skimmel“.