Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Forskning og undervisning i skimmelsvampe, fugt og indeklima

Der er behov for mere forskning og uddannelse i skimmelsvampe og deres indflydelse på indeklima og helbred

Skimmel.dk’s forskning og undervisning skaber og formidler ny viden om de forhold, der fører til skimmelvækst i boliger, institutioner, mv. – og hvordan vi mindsker forekomsten af skimmelsvampe. Derved spares udgifter til afhjælpning, bygningernes levetid forlænges, og vi forhindrer en forringet sundhed for dem, der opholder sig i bygningerne.

Her finder du nyt fra forskningens verden, vores forskningsprojekter og undervisning, og andet relateret til skimmelsvampe, fugt og indeklima.

Forskning

Igangværende forskningsprojekter

 • Metoder til at finde skjult skimmelsvampevækst (Ph.d.)
 • Udbredelsen af skimmelsvampevækst i danske boliger: Spørgeskemaundersøgelse og verificeringsbesøg
 • Udvikling af værktøj til skimmel-forebyggende bygningsdrift gennem bl.a. understøttelse af hensigtsmæssig indeklimaadfærd
 • SBi-anvisning om Skimmelsvampe i bygninger – renovering
 • SBi‐anvisning om Beboerinddragelse og sikkert indeklima ved renovering
 • Giver tør indeluft gener blandt beboerne?
 • Højnelse af tilfredsheden med mekanisk ventilation i renoverede etageboliger
 • Nye gode løsninger til ventilation i ældre etageboliger – Udvikling, demonstration, dokumentation og formidling
 • Test af ventilationsprincipper i ældre etageboliger (behovstilpasset udsugningsventilation)
 • Fugtsikker energirenovering af bevaringsværdige murede ydervægge
 • Vurdering af metoder til indvendig efterisolering af kuldebroer med mineralsk plademateriale

Afsluttede projekter

Undervisning

 • Master i bygningsfysik, Aalborg Universitet

Interessant læsning

 • Skimmelsvampe i danske bygninger
  Af Ulf Thrane & Birgitte Andersen. Trykt i Svampe 78, 2018 side 26-35 (pdf på svampe.dk)
 • Stadig mangelfuld viden om skimmel og helbredsproblemer
  Af Kirsten Bjørnsson. Trykt i Svampe 78, 2018 side 22-25 (pdf på svampe.dk)