Mistanke om skimmelsvamp i din bolig?

Hvor kan du få mere hjælp?

Hvis ikke du selv kan løse dit problem med skimmelsvamp, skal du kontakte din udlejer. Hvis du bor i almen bolig, skal du henvende dig til ejendomskontoret, mens du, som lejer i privat udlejningsejendom, enten skal henvende dig til udlejer eller en eventuel ejendomsadministration.

Hvis du er uenig med ejendomskontoret om, hvordan I skal løse skimmelproblemet i din bolig, kan du først henvende dig til afdelingsbestyrelsen. Hvis du har brug for yderligere hjælp, er det beboerklagenævnet eller tilsynet i din kommune, du skal henvende dig til. Se mere på bl.dk/love-regler-og-satser/beboerklagenaevn/

Hvis udlejeren ikke reagerer på din henvendelse, eller hvis du er uenig med udlejeren om problemets løsning, kan du kontakte huslejenævnet eller kommunalbestyrelsen i din kommune. Huslejenævnet Huslejenævnet kan kun træffe afgørelse i sagen, hvis problemet med skimmelsvamp skyldes udlejerens manglende vedligeholdelse af ejendommen eller din bolig. Huslejenævnet kan ikke pålægge udlejeren at gennemføre forbedringer for at hindre, at der igen opstår skimmelsvamp. Der findes et huslejenævn i alle kommuner. Kontakt din kommune for mere information. Boligretten Hvis du er uenig i huslejenævnets afgørelse, eller hvis nævnet ikke kan træffe afgørelse i sagen, har du mulighed for at indbringe sagen for Boligretten. Læs mere her. Byfornyelsesnævnet Hvis du er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, har du mulighed for at indbringe den for Byfornyelsesnævnet. Det kan du gøre, hvis spørgsmålet omfatter forståelse af loven, eller hvis kommunalbestyrelsens beslutning efter nævnets vurdering har almindelig interesse eller videregående betydelige følger for dig.