Blog

Hvornår er problemer med skimmelsvampe mest udbredt?

Dette blogindlæg er hovedsageligt henvendt til driftspersonale, udlejere og andre, som er i jævnlig kontakt med folk angående problemer med skimmelsvamp. Vi søger at give et bud på, hvornår man kan forvente flere henvendelser fra beboere end ellers, og hvilke perioder skimmel er et sjældnere problem. Ud fra vores erfaringer og statistikker udarbejdet gennem de sidste par år på Skimmel.dk, gives her et overblik over forholdet mellem antal henvendelser og vejrforhold.

Vi har igennem den tid skimmel.dk har eksisteret ført statistik på bl.a. hvor mange og hvornår vores brugere henvender sig. Dette har vi sammenstillet med oplysninger fra Dansk metrologisk institut (DMI) omkring temperatur og nedbør for tilsvarende periode, for at se om der skulle være en sammenhæng.

Figur 1 Nedbør, temperatur og antal henvendelser, for hele perioden (okt.2008 – maj 2011).

Figur 1 Nedbør, temperatur og antal henvendelser, for hele perioden (okt.2008 – maj 2011).

Værdierne i Figur 1, er middelværdier for de enkelte måneder, hvoraf vi kan udtrække nogle tendenser:

  • Meget kulde i en periode får henvendelserne til at stige. Ydervægge er blevet helt nedkølet og kuldebroer indendørs bliver tydeligere.
  • Når det har været meget koldt og relativt tørt i en periode og temperaturen så stiger, så falder henvendelser hurtigt. Den relative luftfugtigheden falder da den opvarmede luft nu kan indeholde meget mere fugt.
  • Når temperaturen i sommerperioden med kryber opad, kombineret med noget øget nedbør, stiger henvendelserne jevnt over et par måneder.
  • Når temperaturen herefter synker og nedbørsmængden er på årsmaksimum, topper også henvendelserne.

tendenslinjer

Som man måske kan forvente kan man se af tendenslinjerne at henvendelserne stiger i de kolde måneder, men også at der er flere henvendelser ved megen nedbør.


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 10:00:53

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til os på info@skimmel.dk eller ring på 9940 2222 - telefonen er åben mandag og onsdag 10-12. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh, skimmel.dk