Blog

Klimaet stiller krav til boligen – Indeklima på Grønland

Når vi nu nyder forårsvejret i det danske er det ikke meget der minder om hverken kulderekorder, hedebølge eller skybrud, men de klimaændringer og ekstremvejr vi oplever rundtomkring i verden vil stille nye krav til vores huse.

Tager vi et kig til Grønland og det arktiske klima skulle man mene at klimaet i sig selv stiller særlige præmisser for byggeskik. Arktisk byggeskik har været i fokus her i Danmark de senere år med den danske pavillon med titlen “Possible Greenland” på arkitekturbiennalen i Venedig 2012, særudstillingen på Dansk Arkitekturcenter i foråret 2014 der omhandlet det moderne Grønland og dets udvikling og i øvrigt flere særlige forskningsindsatser på området.

Ny arktisk byggeskik,Tegnestuen Vandkunsten, Qarsoq Tegnestue og Clement & Carlsen arkitekter MAA.

Ny arktisk byggeskik,Tegnestuen Vandkunsten, Qarsoq Tegnestue og Clement & Carlsen arkitekter MAA.

Månedsmiddeltemperaturerne i Grønland varierer fra 10 varmegrader til 20 frostgrader, dog er luften meget tør så temperaturen i sig selv udgør ikke nødvendigvis en større risiko end i Danmark. Men det er meget der tyder på at kombinationen af huse der ikke er tilpasset klimaet og uhensigtsmæssig beboeradfærd er årsag til en massiv fugtproblematik. Typisk er husene bygget på grundlag af dansk byggetradition, med danske materialer og efter det danske bygningsreglement. Når konteksten ændres fra det mildere danske til et barskere arktisk klima med kulde, sne og vertikalt regn giver det problemer. Høje varmeudgifter og kuldegener kan udgøre en barriere for at lufte ud og en undersøgelse (Kotol, 2012) viser at hver tredje bolig mangler udsugning fra badeværelset og hver femte bolig ikke har emhætte, hertil tørrer hver tredje husstand tøj indendøre om vinteren. Videre har det grønlandske folk altid været et natur- og jagtfolk, med andre behov til boligen end man typisk finder i det traditionelle danske hjem – herunder steder til at behandle fangst og tilberede og opbevare kød.

Andre krav til boligen end det traditionelle danske hjem? (Billeder fra internet).

Andre krav til boligen end det traditionelle danske hjem? (Billeder fra internet).

Det er helt tydeligt at hvor man befinder sig i verden, hvilke klimatiske og kulturelle kontekster man er del af er altafgørende for at en bygning skal kunne fungere bedst muligt. På Grønland har man har sat fokus på indeklimaproblemerne på flere niveauer og søger idag at forebygge fremtidige fugt og skimmelsvampeproblemer ved både at forbedre og tilpasse en grønlandsk byggeskik og at oplyse og vejlede beboerne. Denne strategi vil være gældende uanset hvorhen man befinder sig i verden da det i høj grad er samspillet mellem kontekst, bygning og mennesker der er afgørende for indeklimaet!

Et eksempel på en informationspjece om forebyggelse af skimmelsvampe, det er ikke lykkes mig at oversætte teksten, men billederne siger nok det meste.

Et eksempel på en informationspjece om forebyggelse af skimmelsvampe.

Kilder:

Kotol M (2012).Survey of occupant behaviour, energy use and indoor air quality in Greenlandic dwellings. In: Proceedings of the 5th international building physics conference, Kyoto, Japan, 28–31 May 2012.

www.greenland.com

www.dac.dk/da/dac-life/udstillinger/2012/possible-greenland/

www.dac.dk/da/service-sider/presse/2013/groenland–saet-kurs-mod-verdens-centrum/


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 10:00:33

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til os på info@skimmel.dk eller ring på 9940 2222 - telefonen er åben mandag og onsdag 10-12. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh, skimmel.dk