Blog

Kolde og fugtige vægge

Der er kommet et par sager ind til Skimmel.dk hvor der, under renovering eller når man har flyttet et skab eller andet større møblement, er fundet store områder med skimmelsvampe. Dette kan komme som en overraskelse når man hverken har haft egentlige vandskader eller fugtproblemer andre steder i boligen.

I nybyggeri kan det tage ret så lang tid inden materialerne i konstruktionerne kommer af med al fugt, det gælder både materialernes naturlige fugt og særlig om materialerne har blevet opfugtet yderligere i løbet af byggeprocessen. Det kan derfor være en god idé at lade væggene få plads til at ånde den første tid og undgå at montere/ placere møbler og inventar op ad ydervæggen.

I ældre boliger med ringe isolering eller hvor der forekommer kuldebroer kan det resultere i fugtproblemer på overfladerne af de kolde vægge. Luften kondenserer når den bliver afkølet i mødet med den kolde væg, og står her et skab eller en sofa for tæt opad væggen og hindrer luftcirkulation, bliver væggen her ved med at være fugtig. Det vedvarende høje fugtniveau mellem møbel og væg giver gode forhold for skimmelsvampen, der kan vokse enten på væggen, møbelet eller støv der ligger imellem. Har man kolde vægge i sin bolig bør man derfor holde særlig øje med disse. Træk eventuelt møblerne ud fra væggen (ca. 10 cm), så de har mulighed for at komme af med fugten.

SBi- anvisning nr. 6 fra 1949 under ” Fugt i nye huse” beskriver også problemet:Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

“..Møbler og andet bohave bør i den første tid ikke stå for tæt op ad væggene, men holdes en god håndsbrædde fra væggene, så der ikke kan samles fugt bagved dem. På ydervægge bør der ikke hænges billeder det første halve år. Først når huset mærkes tørt, er det tilrådeligt at rykke møblerne ind til væggene..”

fra_anv76

Udsnit fra SBi- anvisning 76 “Undgå fugtskader – luk vinduet op” (1969)

 


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 10:00:36

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til os på info@skimmel.dk eller ring på 9940 2222 - telefonen er åben mandag og onsdag 10-12. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh, skimmel.dk