Blog

Mug eller skimmelsvamp?

I forbindelse med henvendelserne til skimmel.dk har vi kunne se en udbredt forvirring om brugen af betegnelserne “mug” og “skimmelsvamp”, hvor nogle hævder, at hvis det er mug, man har på tapetet, er det ingen fare for helbredet, hvorimod skimmelsvampe kan give helbredsmæssige gener.

Men hvad er mug og hvad er skimmelsvamp?

Er det to forskellige ting, eller er det to betegnelser for det samme? 

Mugsvampeordenen er egentlig en samlebetegnelse for flere forskellige slags svampe, hvor skimmelsvampe er en mindre gruppe i ordenen. Fælles for både mug og skimmelsvampe, er at de vokser ved høj luftfugtighed på overfladerne af organisk materiale, og i modsætning til andre typer svampe ikke danner frugtlegemer, men har ukønnet formering, hvor svampene spredes ved hjælp af sporer.

Svampe er en naturlig del af organiske materialers nedbrydningsproces og bliver fx anvendt i medicin og produktion af madvarer. Mugsvampeordenen, der typisk ses på gamle madvarer i forrådnelse, er ofte af slægterne Mucor (brødmug), Rhizopus eller Absidia. Nogle svampetyper er harmløse for os mennesker, men særlige typer svampe, og svampe i store mængder kan være sundhedsfarlige.  Skimmelsvampe der vokser i vores boligarealer kan give helbredsmæssige gener og være årsag til at man udvikler astma og allergi. Derfor er det særdeles vigtigt at man undgår både mug og skimmelsvampe og forebygger eventuelle fugtbelastninger i bygningen. Da det kan  være svært at afgøre hvilken type svamp, der er tale om i det enkelte tilfælde, er det  bedst at tage sine forbehold.

KOMMENTAR


Posted by: finn jensen
2019-07-16 20:43:50

hvordan fjernes mug


Posted by: finn jensen
2019-07-16 20:45:09

hvad er atamon


Posted by: Kasper
2020-01-08 09:18:43

Det kommer meget an på hvor meget skimmelsvamp der skal fjernes, og hvor det vokser henne. Hvis det eksempelvis er på badeværelsesfuger, i vinduet, eller små pletter på væggen, kan du læse en vejledning her: https://www.skimmel.dk/for-beboere/sadan-fjerner-du-skimmelsvamp/. Hvis det drejer sig om store områder, bliver du måske nødsaget til at hente professionel hjælp fra et firma der arbejder med skimmelsanering. Du kan evt. sende nogle billeder af problemet til os på info@skimmel.dk. Så kan vi måske guide dig lidt bedre.


Posted by: Kasper
2020-01-08 09:37:26

Atamon er et konserveringsmiddel man bl.a. bruger i marmelade for at undgå at der vokser skimmelsvamp på overfladen. Man kan ikke bruge det til at fjerne skimmelsvamp i bygninger.


Leave a Reply

Your email address will not be published.