Blog

Relativ fugtighed

Luftens relative luftfugtighed er et udtryk for hvor meget fugt, der er i luften i forhold til dugpunktet ved samme temperatur. Den relative fugtighed bliver målt i procent og 100 % RF repræsenterer dugpunktet hvor vanddampen ændrer form til vanddråber. Den relative fugtighed i udendørs luft varierer med årstid og tid på døgnet. I Danmark er den relative fugtighed højest om vinteren, hvor man ofte kan se 100 % relativ fugtighed i form af regn og tåge. Om sommeren er den relative fugtighed i gennemsnit ca. 75 %, men da varm luft kan indeholde meget mere vand end den kolde luft, ligger det absolutte vanddampindhold alligevel lavere om vinteren (ca. 5g pr. m3) end om sommeren (ca. 10g pr. m3).

Vanddampdiagram – hentet fra SBi anvisning 224 “Fugt i bygninger”

Vanddampdiagrammet beskriver sammenhængen mellem luftens temperatur (horisontal akse), luftens vandindhold (den vertikale akse) og den relative luftfugtighed. Den sorte linje illustrerer et scenarie hvor luft udefra med en temperatur på 13 °C og en relativ fugtighed på 50 %, ændrer temperatur. Ved en temperaturstigning til 22 °C falder den relative fugtighed til 30 %, mens ved et fald i temperaturen til 7 °C øger den relative fugtighed til 80 %.

En måde at forebygge fugtproblemer og skimmelsvampe er at holde luftfugtigheden nede. Den indendørs relative fugtighed, varierer normalt mellem 20 % til ca. 65 %. Vi ved at skimmelsvampe vokser ved forhold, hvor den relative fugtighed er 75 % eller mere ved overfladen af et materiale. Fugtigheden skal tilstræbes at ligge under 40-45 % RF i de kolde vintermåneder og lavest muligt resten af året – ved for høj luftfugtighed er det udluftning og opvarmning der skal til.

 

Du kan læse mere om fugt i byggeriet i følgende blogindlæg:

Foretag en fugtprojektering før du bygger om


Posted by: Udluftning om sommeren i kølige kældre kan forværre problemet
2017-07-07 09:04:53

Udluftning om sommeren i kølige kældre vil normalt forværre problemet med luftfugtighed og skimmelsvamp fordi der dannes kondens på de kolde flader i kælderen. https://ing.dk/artikel/risiko-skimmelsvamp-videncenter-traekker-efterisolerings-loesninger-tilbage-201166 Læs også kommentarerne.


Posted by: Ahlam sultan
2020-12-11 09:16:46

Hej, vi lider af fugtighed i huset i mere end 3 år med 75%, og vi fandt ingen, der kunne hjælpe os med det.


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 09:00:02

Hej Ahlam, Der kan være mange forskellige grunde til fugt indenfor. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os. På e-mail svarer vi normalt i løbet af en dags tid. Prøv også at kigge på disse gode råd om, hvad du selv kan gøre: https://www.skimmel.dk/for-beboere/saadan-undgaar-du-skimmelsvamp/


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 10:00:22

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til os på info@skimmel.dk eller ring på 9940 2222 - telefonen er åben mandag og onsdag 10-12. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh, skimmel.dk