Blog

Skimmelsvampevækst i boliger – praksisser og politikker

I november 2017 forsvarede jeg mit 3-årige ph.d. projekt omkring skimmelproblematikken og hvordan det nogle gange kan blive en meget kompliceret affære at håndtere. På tværs af faggrupper, professionelle og lægmænd, på tværs af bygningstypologier og boligtyper, organisationer og individer, kan der være mange versioner og forståelser af problemet og ligeså mange måder at løse det.

Projektet dykker ned i 11 almene boligafdelinger, der var under- eller lige havde overstået en større renovering og hvor der havde været problemer med skimmelsvampevækst. Gennem observationer og interviews har jeg i dette feltarbejde kigget nærmere på den hvordan problematikken var opstået og håndteret i forhold til organisationen, bygning/bolig og på individniveau. Studiet viser hvordan nogle tilfælde udvikler sig til at blive mere komplicerede end andre, og at det kan være koblet op på en række eksterne forhold som forskellige forståelser af problemet (som sundhedsmæssigt, byggeteknisk eller socialt) og deraf også forskellige syn på hvor man bedst finder løsningen.

Du kan læse og downloade hele afhandlingen på dette link[ http://vbn.aau.dk/da//skimmelsvampevaekst-i-boliger(96322629-4f64-4889-b98d-5019a2e27c6a).html].

Mit arbejde med Skimmel.dk strækker sig tilbage til 2008 og har lagt kimen til dette ph.d. arbejde: Dialog og rådgivning af beboere, udlejere, driftspersonale og boligorganisationer har illustreret mange kontroverser og usikkerheder omkring skimmelsvampeproblematikker som fik mig til at kaste mig ud i at undersøge ”hvorfor er det så svært?”.

 God læsning!

 Bedste hilsener Turid Borgestrand Øien, ph.d., forsker og arkitekt

 


Posted by: Morten Mathiasen
2018-03-15 13:39:50

Jeg har læst Turids afhandling fra ende til anden, og det er virkelig interessant og tankevækkende læsning. Kan klart anbefales.


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 10:00:32

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til os på info@skimmel.dk eller ring på 9940 2222 - telefonen er åben mandag og onsdag 10-12. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh, skimmel.dk