Blog

Tøjtørring i stuen – fugtproblemer med afsæt i boligadfærd og boligens fysiske rammer

Skimmelsvampe forårsages i mange tilfælde af uhensigtsmæssig brug af boligen, hvor tørring af tøj indendørs ofte er en afgørende faktor for den kritiske fugtbelastning. Et studie fra Skotland blandt beboere i 100 boliger viser at af de mange boliger, der oplever fugtproblemer, skyldes det i hver tredje bolig at man tørrer tøj indenfor. Med det skotske klima er det under de koldere vinterperioder 87 % af de adspurgte, der tørrer tøj i boligen. Grunden til dette er, at der ikke findes egnede alternativer når vejret er for koldt og fugtigt. Vi oplever i høj grad det samme problem i Danmark. Trods de fleste boligselskaber fraråder at man tørrer tøjet i sin bolig, har langt fra alle beboere et alternativ, fx i etageboligerne, hvor det efterhånden er svært at finde andre muligheder. En vask fordamper typisk 2,25 liter vand under tørreprocessen – en fugtbelastning som mange af vores boliger ikke er rustet til. Bygningsreglementet anbefaler, at der i etagebyggeri bør være mulighed for tørring af tøj uden for boligen af hensyn til boligens indeklima. Men mange af de gamle tørrelofter er bygget om til tagboliger og i nogle bebyggelser oplever beboerne at få tøjet stjålet, når det hænger til tørre i kælderen. Og skulle man være så heldig at råde over en altan, er det ofte forbudt at hænge vasketøjet derud.

Mange vil kunne tørre en hel del af tøjet i tørretumbler, enten med særskilt aftræk til det fri eller kondensbaserede tørretumblere. Kondenstørretumbleren formår dog ikke at tage hånd om al fugt, hvor 10 – 30 % af fugten stadig vil blive frigivet til boligen. Videre har ikke alle lejligheder plads til en tørretumbler og nogle beboere vil på grund af boligens indretning og manglende alternativer fortsætte med at tørre tøjet indendørs.
Overordnet vidner dette problem om, at der ligger en udfordring både i forhold til at skabe en adfærdsændring blandt beboerne, men også i forhold til, ved planløsning og udformning af boligen og den øvrige bebyggelse, at påvirke den uhensigtsmæssige fugtbelastning og give rammer for sundere boliger. En udfordring man kan håbe de mange kommende renoveringsprojekter tager alvorligt.

klemmer

Indtil da vil den bedste midlertidige løsning, hvis der ikke findes nogle alternativer, dog være at tørre tøjet på badeværelset, hvor der er mulighed for god ventilation og materialerne kan tåle en større fugtbelastning.


Posted by: Lenette Aalling, skimmel.dk
2021-02-03 10:00:02

Har du spørgsmål eller kommentarer? Skriv til os på info@skimmel.dk eller ring på 9940 2222 - telefonen er åben mandag og onsdag 10-12. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh, skimmel.dk