Blog

Blog

skimmel.dk bygger på vores forskning, undervisning, rådgivning og formidling om skimmelsvampe og indeklima siden 1998. Her på bloggen finder du aktuelle emner samt indeklima og skimmelsvampe set fra en lidt anden vinkel – og med en gæsteforfatter i ny og næ.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os endelig. Du finder vores kontaktinfo nederst på siden.
Læs mere om vores rådgivning.

Smitter skimmelsvamp?

Oktober, 2010

Vi har på det seneste fået en del henvendelser på info@skimmel.dk, om hvorvidt skimmelsvamp smitter? Det vil sige, om man kan tage skimmesvampesporer med sig i sit tøj eller lignende, og derved inficerer andre bygninger/personer/rum med skimmelsvamp, eller om et sommerhus kan inficere et andet sommerhus med skimmel, hvis det inficerede hus lufter meget ud. […]

Læs mere

Vand i kælderen

September, 2010

Grundet de skybrud der har været i sensommeren, specielt i hovedstadsområdet, er der mange som har fået vand i kælderen. Dette stammer ofte fra kloaker som er løbet over, men også nedløbsrør, der kan være stoppede, utætte eller lignende. Få tjekket hvor vandet kom ind, og få udbedret en eventuel skade, så det ikke kommer […]

Læs mere

Skimmelsvamp gennem historien

April, 2010

Mug og skimmelsvampe er ikke en moderne opfindelse, men har været en naturlig del af miljøet på jorden siden tidenes morgen. Historien beskriver også problemerne med skimmelsvampevækst. Skimmelsvamp, beskrevet i Bibelen, tredje Mosebog (Leviticus), Kapitel 14, vers 33 – 48: “Herren talte til Moses og Aron og sagde: Når I kommer ind i Kana’an, som […]

Læs mere

Forårstjek

Marts, 2010

Vinterens kuldeperioder er snart ved at være ovre og det første forårsdage ligger foran os. Man kan vel sige det har været en særlig streng vinter og nu når tøvejret sætter ind, er det vigtigt at huset er tæt. I tøvejr er det vigtig at tjekke de tagrender og nedløbsrør, der skal opsamle de store […]

Læs mere

Relativ fugtighed

December, 2009

Luftens relative luftfugtighed er et udtryk for hvor meget fugt, der er i luften i forhold til dugpunktet ved samme temperatur. Den relative fugtighed bliver målt i procent og 100 % RF repræsenterer dugpunktet hvor vanddampen ændrer form til vanddråber. Den relative fugtighed i udendørs luft varierer med årstid og tid på døgnet. I Danmark […]

Læs mere

Fyringssæson

September, 2009

Det er blevet efterår, dagtemperaturen har bevæget sig ned omkring de 10 °C og det er tid til at starte fyringssæsonen. Den officielle fyringssæson regnes i Danmark at gå fra 1.oktober til 30. april, men i praksis regnes sæsonen fra 15. september til 15. maj. Om efteråret er det meget fugt i luften indendørs, og […]

Læs mere

Kolde og fugtige vægge

August, 2009

Der er kommet et par sager ind til Skimmel.dk hvor der, under renovering eller når man har flyttet et skab eller andet større møblement, er fundet store områder med skimmelsvampe. Dette kan komme som en overraskelse når man hverken har haft egentlige vandskader eller fugtproblemer andre steder i boligen. I nybyggeri kan det tage ret […]

Læs mere

Temperatur i soveværelset

Maj, 2009

I vinterperioden har vi fået mange henvendelser angående soveværelser og hvilken temperatur man egentlig bør holde. Mange foretrækker at sove koldt, gerne med åbne vinduer. Problemerne med skimmelsvampe opstår når den lave temperatur resulterer i at vægge og inventar er fugtige over længere tid. Her er et eksempel: “….vi bor i godt hus – uden […]

Læs mere